Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Odborný praktický workshop - Odkaz otce, odkaz matky v chování dítěte a možnosti korekce

 

      Prednášajúci odborník
        PhDr. Ján Svoboda

"Nikdo z nás nezapře své zásadní vychovatele. Jejich vliv na chování a jednání je však daleko hlubší a významnější, než si připouštíme. Setkání nabídne účastníkům možnost uchopit základ celého sociálního směřování dítěte a zjistit možnosti korekce."

 

Meno prednášajúceho PhDr. Jána Svobodu nie je na Slovensku neznáme. Mnohé z učiteliek materských škôl mali príležitosť stretnúť sa s ním na konferencii vydavateľstva Pro Solutions Hravo a tvorivo v materských školách vo Vysokých Tatrách v októbri 2016.

Učitelia v materských i základných školách patria medzi tých, ktorí výrazne ovplyvňujú správanie a výchovu detí/žiakov.  Po rodičov sú to práve tí, ktorí vedia pozitívne vplývať a usmerňovať prejavy detí. Častokrát poznajú prostredie a zázemie svojich zverencov v triedach, vedia odpozorovať určité vzorce správania sa detí. Spolupráca škôl a rodičov je pre mnohých pedagógov výzva. Je tu príležitosť nachádzať pochopenie a spôsoby, ako pozitívne vplývať na správanie sa detí.

  • Interaktívny workshop je zameraný na konkrétne techniky, ktoré môžu využívať pedagógovia materských škôl v orientačnej diagnostike detí.

  • Učiteľom základných škôl uľahčí pomáhať s adaptáciou dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku a spoluprácu s rodičmi.

  • Workshop je určený aj rodičom detí, ktorí chcú porozumieť správaniu svojich detí a uvítajú konkrétne rady psychológa.
  • Najčastejšie príklady a odpovede na otázky z praxe, ktoré sa týkajú správania sa detí ( dieťa sa pomočuje, neposlúcha, bije ostatné deti...).
  • Záverečná diskusia s prednášajúcim.

                    Seminár je určený pre učiteľky materských škôl, špeciálnych pedagógov a rodičov detí predškolského veku.

                                                  Cena vstupu: 20 Eur 

                                                                      (zahŕňa prednášku a certifikát)

                                                    24. februára 2017   

                                       od 10,00 - 13,30 hod.                            

                                                                            Okresný úrad Trenčín                                                                                                                                                                        Hviezdoslavova 3, odbor školstva 2. posch.         

PhDr. Ján Svoboda

- pedagogická způsobilost, akreditovaný lektor pro ČR a SR v programech pro dospělé a mládež, akreditován ve výukově vzdělávacích programech pro učitele a ředitele MŠ, ZŠ, SŠ v krajích Moravskoslezský, Královehradecký, Olomoucký, Zlínský, certifikován v problematice managementu krizových situací, diagnosticko intervenčním systému „Barvy života“, ukončen dlouhodobý výcvik v Satiterapii, živnostenské oprávnění v oblasti „Psychologická diagnostika – poradenství“.Zahraniční stáže Švédsko, Švýcarsko. Profesionální profil: praxe ve vychovatelství adolescentní mládeže, oblasti dětské psychologie – diagnostika, terapie, poradenství, poradce v mezilidských vztazích, osobních  a osobnostních krizích, při potížích týmů, pracovních kolektivů, jiných referenčních skupin, poradce v problematice rodinných systémů. Pedagogická zkušenost s výukou v SŠ a VOŠ,  VŠ, supervizor Satiterapie, supervizor Hestia Praha – v podpůrných a pomáhajících programech. Publikační činnost – časopisy, skripta, knihy.

Mediálni partneri