Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

LOGICO PRIMO

 

Logico Primo je zábavno-vzdelávacia hra pre deti od 3 do 6 rokov.

Rodičia ocenia priestor na interakciu s dieťaťom a s nadšením pozorujú každodenné pokroky.

  • hra podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa
  • deti samostatne hľadajú riešenia
  • vhodné pre školy a školské zariadenia
  • vhodné pre širokú verejnosť

Logico Primo je založené na hľadaní riešení, vlastnej kontrole a následnej oprave chyby - autokorekcia. Významným momentom je sebahodnotenie.

V súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie vzdelávacie hry na svete.

Z akých častí sa skladá Logico Primo?

Logico Pimo sa skladá z dvoch častí

  • plastový rámik (modrej farby, obsahuje 6 farebných gombíkov)
  • vzdelávacie karty, na ktorých sú zobrazené logické úlohy
rámik Logico Primo

Ako sa s Logico Primo pracuje?

 

1. krok - vsuňte kartu s úlohou do plastového rámika

 

2. krok - priraďte farebné gombíky zdola na pravú stranu podľa správnosti

 

3. krok - obráťte kartu a skontrolujte, či sa umiestnenie farebných gombíkov na rámiku a na karte zhoduje 

Kde nájdete ponuku vzdelávacích kariet Logico Primo?

Pre viac informácií o tejto výnimočnej vzdelávacej hre nájdete na www.logico.sk. Kompletnú ponuku kariet a jednotlivých tém nájdete na našom e-shope.