Naši partneri

 • Education Academy
 • Partner
 • Spoločnosť 7 Plus

LOGICO PICCOLO

 

 

Logico Piccolo je určené pre deti a žiakov od 5 do 9 rokov.  

Je geniálny prostriedok na získavanie nových a upevňovanie už nadobudnutých vedomostí z oblasti matematiky, slovenského jazyka a prírodovedy. Obsahuje aj vzdelávacie karty rozvíjajúce vizuomotoriku. 

 

 

 

Čo ocenia rodičia?

Rodičia detí školského veku oceňujú najmä

 • jednoduchý princíp riešenia úloh
 • záujem o učenie sa 
 • samovzdelávanie dieťaťa

Čo ocenia učitelia?

Učitelia základných škôl oceňujú najmä

 • jednoduchú manipuláciu
 • obohatenie vyučovacej hodiny o novú aktivitu
 • prirodzená snaha žiakov o správny výsledok
 • sebahodnotenie žiakov

Z akých častí sa skladá Logico Piccolo?

Logico Piccoloo sa skladá z dvoch častí

 • plastový rámik (zelenej farby, obsahuje 10 farebných gombíkov)
 • vzdelávacie karty, na ktorých sú zobrazené logické úlohy
rámik Logico Piccolo

Kde nájdete ponuku vzdelávacích kariet Logico Piccolo?

Pre viac informácií o tejto výnimočnej vzdelávacej hre nájdete na www.logico.sk. Kompletnú ponuku kariet a jednotlivých tém nájdete na našom e-shope.