Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

bambinoLÜK

 

BambinoLÜK je vzdelávacia hra pre deti už od 2 rokov. Výnimočná hra, ktorá rozvíja osobnosť dieťaťa v mnohých oblastiach. Aktivita s touto vzdelávacou hrou prináša dieťaťu rozvoj

  • zrakového vnímania
  • sluchového vnímania
  • pozornosti a koncentrácie
  • vizuálneho vnímania
  • analytického a kritického myslenia

Pre vzdelávací systém bambinoLÜK je charakteristická sebakontrola - autokorekcia dieťaťa a vlastné sebahodnotenie. Hra umocňuje pozitívny zážitok z úspechu.

 

Z čoho sa bambinoLÜK skladá?

 

1. plastový rámik s dielikmi, na ktorých sú motívy jednoduchých obrázkov

2. vzdelávací zošit s jednoduchými ilustráciami

rámik bambinoLÜK

Ako sa pracuje s bambinoLÜK?

1. na otvorený zošit položíme otvorený plastový rámik bez dielikov

2. dielik so symbolom domčeka položíme na hornú časť rámika, ktorý prekryje obrázok spolu s malým symbolom domčeka

3. postupne umiestnime ďalších 5 dielikov

4. zoberieme dielik so symbolom domčeka a hľadáme dvojicu k odkrytému obrázku pod ním 

5. položíme dielik na zhodný obrázok na dolnej časti zošita 

6. premiestnime všetkých 6 dielikov

4. zavrieme plastový rámik a otočíme ho

5. znázornený obrazec na druhej strane rámika skontrolujeme s predlohou v zošite

6. ak sa obrazec líši, musíme úlohy vyriešiť ešte raz

 

Aká je ponuka zošitov bambinoLÜK?

Výber zošitov vzdelávacej hry bambinoLÜK je široký. K dispozícii je 11 zošitov, ktoré nájdete kompletne zobrazené na našom e-shope.