Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

 

 

 

 

 

Ďakujeme za milé slová od pani Veroniky: "Dobrý deň, chcela by som sa Vám poďakovať za výborné odporúčanie vo Vašej predajni Bory Mall. Pri hľadaní vianočných darčekov mi milá a ochotná pani predavačka odporučila pre moju 1,5 ročnú dcérku práve túto magnetkovú knižku. Dnes je to jej najobľúbenejšia knižka a skutočne ju krásne sama poskladá."
Sme radi, že naše knihy sa deťom páčia :)
http://www.vnimavedeti.sk/magneticke-farebne-safari

 

Ako sme využívali LOGICO PRIMO v našej triede 

V minulom školskom roku nám priniesla pani riaditeľka do triedy didaktickú pomôcku LOGICO PRIMO. Potešili sme sa, pretože radi skúšame každú novinku a pretože sme boli triedou predškolákov, privítali sme, že budeme vedieť deťom poskytnúť nový systém získavania poznatkov a osvojenia si  kompetencií.

Ale  nielen o tom som chcela písať. Chcem vám napísať o chlapcovi Miškovi (meno je vymyslené),ktorý začal do našej triedy chodiť ako 4-ročný. Ostatné deti navštevovali našu triedu od 2.5 až 3 rokov. Takže Miško prišiel do zohraného kolektívu detí a mal problém začleniť sa medzi ne.

Miško prišiel z málo podnetného a sociálne zaostalého rodinného prostredia. Býval s matkou a starším bratom –študentom SŠ, ktorý Miška vodil do MŠ aj z MŠ a ktorý mal problém Miška zvládnuť. Preto sa Miškovi nie raz ušla facka, buchnát od brata. Až po dohovorení učiteľkou bratovi ale aj Miškovi takéto správanie a riešenie konfliktov ustalo. Matka sa ukázala v MŠ málokedy, aj to nie vždy celkom triezva.

 Miško ustavične vyhľadával spoločnosť a pozornosť dospelých a keď sa mu jej nedostávalo,upútaval pozornosť na seba inak. Kričal (aj bez príčiny), zapáral do detí,vyvolával konflikty... Máloktorá činnosť v triede ho vedela upútať,zaujať. Jeho prvou reakciou bolo vždy: „Ja to neviem, ja to nedokážem, ja to nechcem robiť...“ Miško bol veľmi inteligentný chlapec, ktorý však nevedel takmer žiadnu činnosť dotiahnuť do konca. Pocit úspešnosti, prípadne radosti a spokojnosti zo zvládnutia zadanej úlohy zažíval málokedy. Napriek motivácii a individuálnemu prístupu to bolo takmer nemožné. A kruh sa uzatváral: pocit neúspechu – nechuť do ďalšej činnosti – a Miškove výkriky: „Ja to neviem, nechcem, nebudem...“ Až raz... Dostala sám do ruky učebná pomôcka LOGICO PRIMO, ktorá zaujala nielen pani učiteľky, všetky deti v triede ale aj malého Miška. A mali sme vyhraté! Miško postupne prelúskal všetky karty zo súboru Na gazdovskom dvore ( len ten sme mali v tom čase k dispozícii) a zažíval to, čo mu dosiaľ chýbalo -pocit úspechu, uspokojenia a radosti.. V prípade, že sa mu niečo nepodarilo, sa sám opravil a ešte aj poúčal ostatných. Z Miška sa postupne stával samostatný chlapec so zdravým sebavedomím. Miško si začal veriť a prebúdzal sa v ňom záujem aj o iné aktivity. A hoci má Miško odklad povinnej školskej dochádzky, je z neho aktívne dieťa so záujmom o všetko nové. 
                               
Bc.Zuzana Kršiaková, MŠ Levice

www.logico.sk