Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Kde to všetko začalo?
Za odpoveďou sa obhliadnem späť aspoň 20 rokov. Vtedy sa otvárali dvere sveta dokorán každému, kto vedel čo len trocha lepšie po anglicky. Nestíhali sme tlmočiť, prekladať a učiť angličtinu, hlad po nej bol neskutočne veľký. Bol to významný impulz, ukázal, že správne vzdelanie je pre ľudí dôležité v každom veku života. A zamerali sme sa aj na deti od 2 rokov, otvorili sme jednu z prvých anglických súkromných škôlok v Bratislave, v ktorej vyučovali zahraniční lektori. Chceli sme však pre vzdelanie detí urobiť viac. Začali sme vydávať detské encyklopédie, faktografickú literatúru, knihy s aktivitami či hádanky a hlavolamy. Koncept vzdelávania od 2 do 99 nám dával zmysel.

Od kníh ku hrám, od hier ku vzdelávaniu
Áno, je to tak. V roku 2007 sme priniesli na Slovensko vzdelávaciu hru LOGICO. Videli sme v nej obrovský potenciál. Najskôr sme ju začali používať v našej anglickej škôlke v Bratislave. Zahraniční lektori aj slovenskí učitelia s hrou pracovali každý deň. Odozva detí bola neuveriteľne pozitívna a my sme videli, aké veľké pokroky s ňou dosahovali. S LOGICOm sme začali u detí progresívne zdokonaľovať komunikáciu v anglickom jazyku, všeobecnú slovnú zásobu a jemnú motoriku, rozvíjať koncentráciu, či matematickú, prírodovednú a predčitateľskú gramotnosť. Takéto výsledky sme si nechceli nechať len pre seba. Požiadali sme ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav o analýzu a akreditáciu LOGICA ako didaktickej pomôcky vhodnej do materských a základných škôl. Počas nasledujúcich rokov si raketovou rýchlosťou našla svoje miesto vo viac ako polovici všetkých materských škôl na Slovensku.

Cesta je niekedy dôležitejšia ako cieľ. Školská didaktika nám otvorila nové méty, začali sme sa viac sústreďovať na vlastnú odbornosť a schopnosť priniesť na Slovensko ďalšie vzdelávacie prostriedky. To nevyhnutne viedlo k sérii výskumných aj aplikačných projektov a k spolupráci s pedagógmi po celom Slovensku. Pri našej angažovanosti v komunikácii s materskými školami sme si uvedomili, že vieme byť výbornou platformou pre výmenu odborných vedomostí a inšpirácií medzi nimi samotnými. Každý rok preto pre materské školy pripravujeme odbornú konferenciu, počas ktorej majú širší priestor pre vzájomnú interakciu. Berieme to ako náš záväzok na poli vzdelávania detí predškolského veku. V hre LOGICO vytvárame s učiteľkami materských škôl vlastný, unikátny obsah, sledujeme školské vzdelávacie programy a uspôsobujeme ho skutočným potrebám detí. LOGICO si rýchlo našlo cestu aj k logopédom a špeciálnym pedagógom. Máme tu veľa kvalifikovaných učiteľov, ktorým reálne záleží na efektívnom vzdelávaní detí. Sme tomu radi. Vzdelávacie hry sme neskôr rozšírili o celý rad interaktívnych hier bambinoLÜK a miniLÜK, určených podľa náročnosti úloh pre deti od 2 do 8 rokov, pridali sme atraktívne stavebnice HUBELINO a SUPERSTRUCTS, hry SCHBITRIX. Na rozvoj detskej motoriky sú vždy ideálne kreatívne materiály a modelovacie hmoty. Špeciálny piesok Kinetic Sand, ktorý tečie, alebo hmoty Bubber sú pre dotyk detskej ruky priam neodolateľné. Dnes máme v ponuke celú paletu takto zameraných produktov.

Ako vnímajú rodičia takéto vzdelávacie hry?
Veľmi dobre. Najskôr sme začali dostávať čoraz častejšie otázky aj od rodičov detí z materských škôl, kde by sa s nimi mohli lepšie zoznámiť a kúpiť si ich aj domov.

Prednáška a workshop pre rodičov z materského centra Búdatko v Bratislave

 

Aj preto sme posledných päť rokov súčasťou rôznych akcií, či už na Deň detí, na detských festivaloch, v detských a materských centrách, na konferenciách či na knižnom veľtrhu Bibliotéka. Naša cesta teda viedla od jednej škôlky k ostatným škôlkam na celom Slovensku a nakoniec až k rodičom. Práve pre záujem zo strany širokej verejnosti sme predaj cez e-shop rozšírili o náš prvý kamenný obchod v bratislavskom obchodnom centre BORY MALL. Teraz si k nám deti chodia všetko vyskúšať priamo do predajne a rodičia sa vedia lepšie rozhodnúť, čo vybrať. Chceli sme dať deťom zážitkové učenie a páči sa im to, sme spokojní.

Keď idú radosť z hry a rozvoj detí ruka v ruke
Úspech pri rozvoji osobnosti dieťaťa často závisí od schopnosti dospelých rozlišovať, čo dieťa chce a čo skutočne potrebuje.  Ak sa u dieťaťa spojí to, čo chce, s tým, čo potrebuje pre svoj rozvoj, je to výhra pre dieťa aj pre rodiča. Náš cieľ je dnes preto jasný. Deťom chceme dávať radosť z hry a rodičom pomáhať rozvíjať osobnosť ich detí vo veku, ktorý je pre ich budúcnosť tým najdôležitejším. Všetky deti sú od prírody vnímavé, je len na nás, do akej miery ich podporíme... 

Rozhovor s konateľom spoločnosti, PhDr. Viktorom Murcínom bol uverejnený v časopise Mamama, nov. 2015