Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Workshopy NTC na Slovensku

Na Slovensku prebiehajú už druhý rok workshopy NTC, ktoré vedie osobne Dr. Ranko Rajović. Sú určené pre pedagógov materských škôl,špeciálnych pedagógov, rodičov detí predškolského veku, opatrovateľky. Spoločnosť Pro Solutions workshopy NTC learning organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Education Academy.

Workshop NTC learning I.

1. časť: Vývoj detí v predškolskom veku z pohľadu neurofyziologických poznatkov 

V predškolskom veku je rýchlosť tvorby nových prepojení medzi neurónmi neporovnateľne väčší ako po siedmom roku života. V tejto fáze stimulácie neurónov sa nachádza odpoveď na otázku, či dieťa dosiahne svoj biologický potenciál alebo nie... Prvá časť vzdelávacieho workshopu venuje pozornosť nasledovným témam:

  1. Hry, ktoré podporujú vývoj dieťaťa a ktoré nie
  2. Metódy pre dodatočnú stimuláciu rozvoja sinapsií:

· cvičenia na rozvoj motoriky

· cvičenia na rozvoj grafomotoriky

· cvičenia pre akomodáciu oka

2. časť: Stimulácia rozvoja asociatívneho myslenia 

Proces čítania a spoznávania abstraktných symbolov je jedným z najkomplikovanejších procesov, ktorý dieťa musí zvládnuť. Abstraktné pojmy akými sú písmenká, dieťa spája do celku, do slov a neskôr do viet, ktoré si musí zapamätať. Túto zručnosť je potrebné ovládať čím skôr, a to v období intenzívneho dozrievania mozgu (teda pre nástupom dieťaťa do základnej školy). Druhá časť vzdelávacieho workshopu venuje pozornosť nasledovným témam:

  1. Abstrahovanie, vizualizácia
  2. Abstraktná klasifikácia a triedenie
  3. Asociácia, hudba 

3. časť: Stimulácia rozvoja funkčného myslenia 

Najnovšie výskumy potvrdzujú, že logické myslenie a rýchle riešenie problémov sa môže cvičiť a že aj mozog podobne, ako je to aj pri ostatných orgánoch, sa môže dostať do dobrej výkonnostnej kondície. Rozprávky a otázky, ktoré sú súčasťou tretej vzdelávacej časti, sú koncipované tak, aby vytvárali atmosféru vhodnú pre rozmýšľanie a riešenie hlavolamov. Cieľom je sprostredkovať deťom pri procese rozmýšľania radosť z ich úspešného riešenia.

Ako tvoriť vhodné otázky a ako motivovať deti k hľadaniu odpovedí? Ako tvoriť podotázky, ktoré pomáhajú hľadať riešenia, ale nepodsúvajú ich? Tretia časť prinesie odpovede na mnohé otázky ako aj spôsoby, ktorými možno rozvíjať konvergentné a divergentné myslenie detí.

Workshop NTC learning II.

Cieľom workshopu je prostredníctvom cvičení na rozvoj abstraktného myslenia a práce s asociáciami účastníkom priblížiť spôsoby vzdelávania smerom k rozvoju funkčného myslenia detí v predškolskom veku. II. NTC workshop je určený primárne účastníkom predchádzajúceho I. workshopu.

 

 

Workshop NTC learning III.

Predstavuje finálny metodický tréning.