Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

NTC vzdelávacie hry

Čo sú to NTC hry?

NTC hry sú špeciálne vzdelávacie hry pre deti od 2 rokov. Ich autorom je Dr. Ranko Rajović a sú navrhnuté tak, aby sa uplatňovali princípy NTC learning systému.

Ako hrať NTC hry?

Hry obsahujú ilustrácie – obrazce znázorňujúce špecifiká jednotlivých krajín. Okrem obrazcov znázorňujú zástavy týchto krajín a ich názvy. Na začiatku vzdelávacieho procesu sa dieťa môže zoznámiť s niekoľkými zástavami a obrazcami. Cieľom je rozvíjať schopnosť rozpoznávať, skladať časti do celku, pomenovať krajinu znázornenú zástavou na obrazci, rozlišovať farby na zástave a podobne. Každý deň dieťaťu postupne ukazujeme aj ďalšie zástavy. Len čo dieťa ovláda prvé symboly, pýtajte sa ho, ktoré zástavy majú napríklad modrú farbu – cieľom je schopnosť vytvárať skupiny na základe podobností (klasifikácia), triediť ich podľa veľkosti, popísať asociáciu k určitej krajine alebo popísať niektorú zástavu. Keď dieťa zvláda aj tieto úlohy a dokáže odpovedať na množstvo otázok bez väčších ťažkostí, pýtajte sa podobné otázky napríklad počas prechádzky alebo na výlete. Dieťa vtedy nemá k dispozícii žiadnu pomôcku a odpovede k otázkam si je nútené vizualizovať.