Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Zameranie vydavateľstva

 

Svet fantázie aj faktov dnes patrí deťom viac ako kedykoľvek predtým. Množstvo podnetov, ktoré súčasný svet ponúka, je takmer nekonečné a pre malého čitateľa je ťažké sa v nich orientovať a vyberať si adekvátne k svojmu veku a skutočným potrebám.

Rozumieme deťom. Literatúra, ktorú im prinášame, rozširuje ich vedomosti o prírode, učí zákonitostiam z vedy, zoznamuje s históriou, prítomnosťou aj budúcnosťou človeka na Zemi i vo vesmíre a prebúdza v nich záujem o všetko nepoznané. To však nie je všetko. Pomáhame deťom vnímať skutočné hodnoty, rozlišovať správne od nesprávneho, rozvíjame ich fantáziu, manuálnu zručnosť a odhaľovať vlastný ľudský potenciál.

Zoznámte sa s knihami s magnetkami a samolepkami, ktoré podporujú rozvoj motoriky a priestorovej orientácie. Hlavolamy, hádanky a omaľovánky prinášajú deťom výzvy v podobe úloh zameraných na priestorovú orientáciu, zmysel pre detail, koncentráciu, logické myslenie a ľahšie matematické operácie. Hlad po informáciách utíšite s encyklopédiami a populárno-náučnými knihami s množstvom systematicky triedených informácií, potešenie z rýmov zas nájdete v básničkách a riekankách. A nevynechávame ani rozprávky plné fantázie a príbehov, ktoré milujú všetky deti na svete...