Naši partneri

  • Education Academy
  • Partner
  • Spoločnosť 7 Plus

Aké miesto majú starí rodičia v živote detí? Poznajú vnúčatá ich skutočnú hodnotu?

V minulosti žili neraz tri či štyri generácie rodiny pod jednou strechou. Starí rodičia boli súčasťou každodenného života vnúčat. Boli základným kameňom rodiny a mali kľúčový význam pre rodinný súlad a tradíciu. Dnes starí rodičia žijú väčšinou samostatne, oddelene od detí, alebo bývajú v inom meste a niekedy je pre nich ťažké vytvoriť si a udržať blízke vzťahy s vnúčatami. Často majú rodičia pocit, že sa im starí rodičia príliš pletú do výchovy, snažia sa preto kontakt medzi starými rodičmi a vnúčatami obmedziť.

Aký význam však majú starí rodičia v živote dieťaťa? Prečo je dôležité, aby si deti s nimi vytvárali vzťahy?  Starí rodičia sú ako príjemné pohladenie slnečných lúčov v letný deň. Ich život plynie pokojnejším tempom, nie sú zvyčajne zaťažení povinnosťami a tlakmi, ktoré vyplývajú z každodennej starostlivosti o rodinu. Majú viac času načúvať deťom, hrať sa s nimi. Dokážu im vštepiť úctu a venovať im svoj čas, vypočuť si ich a poskytnú im radu aj pochopenie.

Starí rodičia môžu slúžiť ako útočište počas búrlivých rokov mladosti. Aj keď rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za výchovu deti, starí rodičia môžu byť pilierom, ktorý ich výchovu podporí. Napriek tomu, že sa nezhodnú vždy vo všetkých názoroch, môžu vnúčatá spoločným smerom a tvoriť tak správne hodnoty.

Na druhej strane, deti prinášajú starým rodičom mladistvú energiu a radosť, naučia sa vážiť si ich a budú ochotní pomôcť, keď starí rodičia už nebudú vládať.

Obojstranná kniha Môj starý otec / Moja stará mama z vydavateľstva Pro Solutions nám s láskavosťou odrážajúcou sa vo veku starých rodičov pripomína práve takéto hodnoty, ktoré vznikajú  vo vzťahu vnúčat a starých rodičov od útleho detstva.

V predhovore knihy sa prihovára deťom liečebná pedagogička Doc. PaedDr. Barbora Kováčova, PhD. slovami: „Poznáte ju? Nie? Veď toto je stará mama! Poďte sem, každý chlapec, každé dievča, poďte, kto chce čítať o starej mame. Spoznať ju, jej lásku, dotyky, úsmev, vrásky i šediny. Počúvajte, pozerajte, čítajte o starej mame so srdcom otvoreným pre drobné nezbedy...“

Nádherné ilustrácie ilustrátorky Poloni Lovšin približujú mimoriadne okamihy zo života jedného dievčatka, ktoré prežila so starou mamou a starým otcom. Hovorí o ich prechádzkach v parku, veselých hrách, pečení koláčikov, o tom ako jej starý otec čítal rozprávky a stará mama spievala uspávanky. A neskôr, keď už starí rodičia zostarli, im dievčatko ich lásku oplatí.

Kniha aj s venovaním od dieťaťa je vhodným darčekom pre starých rodičov a výborným prostriedkom na prehĺbenie ich vzájomného vzťahu.

Formát 240 x 240 mm, 52 strán, viazaná, vek 6+

Knihu kúpite tu: https://www.vnimavedeti.sk/p/859/moj-stary-otec-moja-stara-mama

 

Nové vydanie úspešnej veršovanej knihy Písmenkáči

Písmenkáči sú od prvého vydania mimoriadne obľúbení u všetkých malých školáčikov, ktorí sa v prvej triede zoznamujú s abecedou. Písmenká v knihe ožívajú a prihovárajú sa deťom svojou rečou, každé sa hlási o slovo a každé má čo povedať . Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, dvojhlásky aj samohlásky, všetci Písmenkáči vysvetľujú aké dôležité miesto majú v slovenskej gramatike. Deti sa hravou formou dozvedia ako môže jediná čiarka zmeniť význam vety, prečo sa niekde píše mäkké i a niekde zasa ypsilon, čo znamená „malá strieška“ na písmenku o a dve bodky na písmenku a. Nové vydanie knihy je obohatené ilustráciami akademickej maliarky Anky Gajovej, ktorá premenila písmenká na postavičky plné emócií.

148 x 210 mm, viaz., 32 strán, 5,90 €

Anotácia

Krajších Písmenkáčov ako sme my, si ešte nevidel! Pridaj sa k nám, písmenkám, a spolu objavíme celý svet. V maľovanej knihe plnej veselých veršíkov ťa isto milo prekvapíme a s humorom naučíme, ako majstrovsky zvládať pravidlá správneho písania. Nové vydanie s ilustráciami akad. mal. Anky Gajovej.

KNIHU PÍSMENKÁČI KÚPITE TU.

Knihy v anglickom jazyku

 

Od júla 2016 ponúka naše vydavateľstvo knihy pre deti v anglickom jazyku. Od jednoduchých motívov s peknými ilustráciami po prvé príbehy pre deti. Príbehy sú súčasťou unikátnych vyškrabovacích kníh, ktoré sú plné skrytých obrázkov.

 

                                       VYŠKRABOVACIE KNIHY NÁJDETE V NAŠOM ESHOPE TU.

Prvé anglické slovíčka ľahko deti spoznajú prostredníctvom titulov značky Sassi. Malé knižky alebo kocky z tvrdého kartónu deti zabavia a poučia.

                                          PONUKU ANGLICKÝCH KNÍH PRE DETI NÁJDETE TU.

Zvieratá okolo nás

 

Deti budú mať pri čítaní tejto nevšednej knihy pocit, že počujú spev vtákov, šum lesa a šuchot zvieratiek ukrytých pod lístím. Všadeprítomná príroda poskytuje dostatok inšpirácie a vyvoláva úžas a obdiv. Kniha vyjde v druhej polovici februára 2016.

Kniha je výnimočná, pretože obsahuje poznámky a nákresy prírodovedcov, ktorí premenili neraz náhodné stretnutia so zvieratami na verné akvarely. Mnohé z týchto zážitkov z prírody sa určite ešte veľakrát zopakujú. Stačí jej len venovať trocha času, ktorý sa nám vráti v podobe pocitu spokojnosti a ktorý nám pomôže rozhovory s prírodou obnoviť,“ prihovára sa v úvode knihy autor.

Deti sa prostredníctvom titulu zoznámia s obyvateľmi lesa ako je napr. kuna skalná, pĺšik lieskový, líška obyčajná, daniel škvrnitý, jež tmavý,  králiček zlatohlavý, či výr skalný.

Spoznajú spôsob ako zvieratá žijú, ich stravovacie návyky, prostredie, v ktorom sa pohybujú, čo robia zvieratá na jar a mnohé ďalšie podnetné informácie.
Príroda sa neraz stáva pre nás nedosiahnuteľná a vzdialená, táto kniha však pomôže každému opäť sa k nej priblížiť.

 

Knihu je možné objednať na eshope tu.